Sociaal Centrum “Oaza” in Onesti

Door droevige omstandigheden zijn wij genoodzaakt om

per 1 januari 2023 te stoppen met onze Stichting hulp aan Roemenië. 

Wij vragen u dan ook geen donaties meer over te maken.

Stichting HAR is opgericht in 1998 en heeft als doelstelling om de minderbedeelden uit de Roemeense samenleving te helpen.

De Stichting helpt geen individuele gezinnen, enkele uitzonderingen nagelaten, maar streeft ernaar om voorzieningen te treffen zodat ouderen, kinderen en gehandicapten meer faciliteiten worden geboden en daardoor hun bestaan menswaardiger wordt.

Dat uit zich in grote, reeds gerealiseerde, projecten zoals de bouw van een verzorgingstehuis voor ouderen, een kindertehuis, een sociaal en een medisch centrum maar ook wordt er kleinschaliger hulp geboden.

De hulp door de stichting is veelzijdig en er wordt ook nazorg verleend. Zo werden in Fundu Moldovei, na het brengen van een brandweerwagen, motorpomp en andere materialen ook oefeningen gehouden met de brandweerlieden. 
Nadat een project is gerealiseerd blijft de stichting het desbetreffende project op de voet volgen. 

De stichting verzamelt geen goederen voor Roemenië omdat transporten te duur zijn en het is slecht voor de Roemeense economie als goederen worden gebracht die ze zelf produceren en/of verkopen. 

Sinds 1993 zijn we werkzaam in Roemenië

_________________________________________