Na 10 jaar werkzaamheden in Turda was het voor ons duidelijk: de gehandicapte kinderen in Turda en omgeving hadden geen kansen op een behandeling waardoor hun situatie zou verbeteren. Daarom startten we, met samenwerking van preot Dorin Sas, met de bouw van een centrum voor dagbehandeling van gehandicapte kinderen. We richtten een stichting op met als leden Dorin Sas en wij, Ben en Ria van Stichting H.A.R. De gemeente schonk het terrein, Nederlandse stichtingen ondersteunden ons en notarieel werd vastgelegd wat de wederzijdse taken en verplichtingen waren. Daarvoor moest eerst door ons veel informatie worden ingewonnen, je kunt niet met weinig kennis een gebouw uit de grond stampen en dan maar zien hoe het loopt. We werden door diverse instanties te woord gestaan. Zodoende kon er in mei 2008 worden begonnen met de bouw van het centrum. Nog geen jaar later werd het al geopend en konden we met trots terugkijken op de bouwperiode. Daarbij mogen we niet onvermeld laten dat het niet bepaald zonder slag of stoot verliep. Roemenen hebben een andere taal, mentaliteit, religie, werkwijze en achtergrond. Dat de Roemenen en wij hetzelfde ideaal hadden, het helpen van gehandicapte kinderen, leidde ertoe dat we gezamenlijk een prachtig project konden opbouwen, met wederzijds respect. In april 2009 vond de opening plaats en niet alleen dat, we konden ook een nieuwe microbus aanbieden, speciaal aangepast voor rolstoelvervoer. Dat we dit allemaal konden realiseren was te danken aan sponsors en de inzet van onze vrijwilligers. Doordat Ben, Ria, Tom, Eline, Herman en Gerrie veel werkzaamheden verrichtten aan het centrum werd het resultaat niet alleen veel mooier maar ook goedkoper. Het was een dankbare klus die we samen verrichtten.
Ook werden er allerlei hulpmiddelen zelf gemaakt naar voorbeeld van Werkenrode Groesbeek. Ben maakte daar foto’s en samen met 2 zwagers werden mooie en doeltreffende hulpmiddelen gemaakt. Wij, Ben en Ria, vlogen bijna elke maand naar Roemenië om de eerste steen te leggen, de verrichtte werkzaamheden te controleren, de vlag in top te hijsen, adviezen te geven en later om mee te werken. Onze doelgroep, een delegatie gehandicapte kinderen die hier behandeld worden waren bij de opening aanwezig.

 

In 2010 werd er door onze stichting een speeltuin op het terrein geplaatst waar alleen de kinderen met een handicap toegang hebben zodat ze ongestoord kunnen spelen. We hebben, samen met stichting Hulp Oost Europa een snoezelkamer ingericht en in 2015 werden 70 stoelen gekocht voor de ruimte waar ouders/verzorgende kunnen komen kijken en luisteren naar de verrichtingen van hun kinderen. Medio 2017 wordt er een lift geplaatst zodat kinderen met een ernstige handicap ook naar boven kunnen waar 2 zalen zijn voor bezigheidstherapie.. 

____________________________________________________