In 2001 werd er in Turda begonnen met de bouw van een verzorgingstehuis voor ouderen. Dat was voor die tijd al erg vooruitstrevend omdat er nauwelijks voorzieningen waren voor de ouderen. Daar wordt nog steeds geen prioriteit aan gegeven. Uitgraven werd nog met de hand gedaan. Het verliep zeer langzaam, mede door een gebrek aan financiën. Omdat wij in Turda al werkzaam waren voor de ouderen besloten we om in 2002 financieel te helpen met de bouw. Op onze beurt werden wij weer geholpen door de stichting Wilde Ganzen en het N.C.D.O. In september 2003 werd het tehuis officieel geopend door de aartsbisschop en ontvingen wij een kerkelijke onderscheiding en werden we tot ereburgers van de stad benoemd.

De doelstelling was om er 40 personen te plaatsen maar dat waren er al snel 50 omdat de behoefte erg groot is en er nauwelijks verzorgingstehuizen zijn. De bewoners hebben het prima naar hun zin. Het personeel is erg vriendelijk maar het tehuis zou de Europese toets niet halen vanwege een gebrek aan privacy. Elke kamer wordt bemand door 2 personen, er zijn geen echtparen en de toiletten en douches op elke verdieping worden gezamenlijk gebruikt. Toch had het tehuis toen al een status als voorbeeldfunctie in het land. Leeftijd is geen criterium om toegelaten te worden. De bewoners zijn oudere alleenstaanden, ze hebben hun huis verloren door een brand, het huis uitgezet vanwege huurschuld of er is niemand in de buurt of eigen kinderen die hen kan verzorgen.

Wij logeerden altijd in dit tehuis als we in Turda of omgeving verblijven. We worden er gastvrij ontvangen en de bewoners maken graag een praatje met ons.

We proberen de mensen wat persoonlijke aandacht te geven en wat met hen te organiseren. Bingo is daarbij erg populair vanwege de cadeautjes, we hebben allerlei spellen gebracht, we knutselen samen en als we in de buurt zijn zorgen we voor chocoladeletters met Sinterklaas, kerstukjes en paaseitjes. Bezigheidstherapie is nog een vaag begrip in Roemenië, er wordt nauwelijks iets gedaan of georganiseerd voor de ouderen.

In het souterrain is een gratis kleuterschool ingericht voor kinderen uit achterstandsgezinnen.

Ze krijgen er ook een maaltijd. Voor de ouderen is het een welkome afleiding dat er kinderen zijn in het tehuis en in de door ons aangelegde speeltuin voor het tehuis.

__________________________________________________