Toen we jaren geleden een brief uit Roemenië ontvingen waarin een bijdrage gevraagd werd voor de aanschaf van een personenbusje om gehandicapte kinderen te vervoeren besloten we om eerst ter plekke de situatie te bekijken. Dat resulteerde in een bijdrage en samen met andere stichtingen kon het busje worden aangeschaft.

De hulp hield naderhand niet op al was het kleinschalig maar in 2015 besloten we om de kruipruimte onder de vloer te isoleren omdat die vocht was en er een muffe lucht hing. In 2016  kreeg Monalisa, de directrice van het tehuis waar dagbehandelingen plaatsvinden en vrijetijdsbesteding voor jongeren met een beperking, het aanbod om de erboven gelegen verdieping bij haar werkzaamheden te betrekken waardoor ook jongere kinderen behandeld kunnen worden. De voorwaarde was echter wel dat ze de gehele verdieping zelf zou moeten laten renoveren maar het ontbrak haar aan financiële middelen.

We vonden dit een goed doel om te realiseren en vroegen niet alleen steun aan onze sponsors maar ook aan een grote stichting en ook deze droom kon weer worden verwezenlijkt. Gesprekken met aannemers volgden en aan het einde van het jaar kon de hele verdieping in gebruik worden genomen. De klus was gigantisch omdat alles slecht en verouderd was maar het is een prachtig geheel geworden en in april 2017 werd er een feestje gegeven omdat 25 jaar geleden gestart werd met de dagbehandeling. Omdat wij het bezoek konden combineren met andere Roemeense werkzaamheden konden wij het feest bijwonen. Dat hadden we niet willen missen.