ANBI-logo

Naam van de instelling:
Stichting Hulp aan Roemenië 
 
RSIN/fiscaalnummer:
814365425 
 
Contactgegevens:
Ben en Ria Theissen
Touwslagersbaan 30j
6602 AL Wijchen
Tel. +31 (24) – 6412951 
IBAN: NL 72 RABO 0135454700
K.v.K. 10044634
e-mail: info@stichting-har.nl
 
Het bestuur van de Stichting H.A.R:
Voorzitter: Ria Theissen
Penningmeester/secretaris: Ben Theissen
Bestuursleden: Felix van Ewijk, Geert Jacobs, Herman Wanders
 

Beleidsplan:
De hulp door de stichting is veelzijdig en nadat een project is gerealiseerd blijft de stichting het desbetreffende project op de voet volgen.  
Reparaties worden uitgevoerd en, indien nodig, worden instructies gegeven. 
Nazorg wordt verleend door geregeld deze projecten te bezoeken en te controleren. 

 

Het beloningsbeleid:

De bestuursleden van Stichting HAR zijn werkzaam als vrijwilligers voor de stichting, zowel in Nederland als in Roemenië. 
De stichting heeft de intentie om de vrijwilligers die ook vrijwilligerswerk verrichten, de vrijgestelde vrijwilligersvergoeding te geven, zoals bedoeld door de belastingdienst. Deze vergoeding wordt door hen weer teruggestort op de rekening van de stichting. 
 
Doelstelling:
Helpen van de minderbedeelden uit de Roemeense samenleving.
De stichting helpt geen individuele gezinnen, enkele uitzonderingen nagelaten, maar streeft ernaar om voorzieningen te treffen zodat ouderen, kinderen en gehandicapten meer faciliteiten worden geboden en daardoor hun bestaan menswaardiger wordt.
Dat uit zich in grote, reeds gerealiseerde, projecten zoals de bouw van een verzorgingstehuis voor ouderen in Turda, een kindertehuis in Fundu Moldovei, een medisch dagcentrum voor hulp en behandeling aan kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking in Onesti en Turda en een sociaal centrum in Onesti voor hulp aan straatkinderen, jongeren, medische adviezen, bijscholing enz. Er wordt ook kleinschalige hulp geboden.
De stichting verzamelt geen goederen, op enkele uitzonderingen na wordt alles in Roemenië aangeschaft. 
In 1993 werd gestart met kleinschalige hulp, in 1998 werd Stichting H.A.R. opgericht. (Hulp aan Roemenië)

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2015:
– 25 Computers gebracht naar een school in Crucea,
– Een hobbyclub voor ouderen opgericht in Turda,
– Buitenmuren geïsoleerd van het kinderhuis in Fundu Moldovei,
– Isolatie aangebracht en het sanitair verbeterd in een dagcentrum voor jongeren met een beperking in Onesti,
– 6 Computers gebracht naar het sociaal centrum ‘Oaza’ in Onesti,
– 70 stoelen aangeschaft voor het medisch centrum in Turda.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016:-

– Tehuis voor kinderen met een beperking in Onesti uitgebreid en gerenoveerd.
– Speeltoestellen geplaatst bij sociaal centrum in Onesti
– Computers gebracht naar een school in Deleni.
– Terrein voor het sociaal centrum in Onesti bestraat
 
Activiteiten in 2017
–Tillift bezorgen voor zwaar gehandicapt meisje. (is reeds uitgevoerd)
– Besprekingen gaande over een te plaatsen lift in het medische centrum in Turda
– Besprekingen gaande over uitbreiding van het terrein bij het kindertehuis in Fundu Moldovei

 

Financiën Stichting

De jaarrekening 2017 kunt u hier inzien.