ANBI-logo

Naam van de instelling:
Stichting Hulp aan Roemenië 
 
RSIN/fiscaalnummer:
814365425 
 
Contactgegevens:
Ben en Ria Theissen
Touwslagersbaan 30j
6602 AL Wijchen
Ben Theissen tel. +31 (0)6 22197672
Ria Theissen tel. +31 (0)6 12821112

IBAN: NL 72 RABO 0135454700
K.v.K. 10044634
e-mail: benria75@gmail.com
 
Het bestuur van de Stichting HAR:
Voorzitter: Ria Theissen
Penningmeester/secretaris: Ben Theissen
Bestuursleden: Felix van Ewijk, Herman Wanders
 

Beleidsplan:
De hulp door de stichting is veelzijdig en nadat een project is gerealiseerd blijft de stichting het desbetreffende project op de voet volgen.  
Reparaties worden uitgevoerd en, indien nodig, worden instructies gegeven. 
Nazorg wordt verleend door geregeld deze projecten te bezoeken en te controleren. 

Het beloningsbeleid:

De bestuursleden van Stichting HAR zijn werkzaam als vrijwilligers voor de stichting, zowel in Nederland als in Roemenië. 
De stichting heeft de intentie om de vrijwilligers die ook vrijwilligerswerk verrichten, de vrijgestelde vrijwilligersvergoeding te geven, zoals bedoeld door de belastingdienst. Deze vergoeding wordt door hen weer teruggestort op de rekening van de stichting. 
 
Doelstelling:
Helpen van de minderbedeelden uit de Roemeense samenleving.
De stichting helpt geen individuele gezinnen, enkele uitzonderingen nagelaten, maar streeft ernaar om voorzieningen te treffen zodat ouderen, kinderen en gehandicapten meer faciliteiten worden geboden en daardoor hun bestaan menswaardiger wordt.
Dat uit zich in grote, reeds gerealiseerde, projecten zoals de bouw van een verzorgingstehuis voor ouderen in Turda, een kindertehuis in Fundu Moldovei, een medisch dagcentrum voor hulp en behandeling aan kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking in Onesti en Turda en een sociaal centrum in Onesti voor hulp aan straatkinderen, jongeren, medische adviezen, bijscholing enz. Er wordt ook kleinschalige hulp geboden.
De stichting verzamelt geen goederen, op enkele uitzonderingen na wordt alles in Roemenië aangeschaft. 
In 1993 werd gestart met kleinschalige hulp, in 1998 werd Stichting H.A.R. opgericht. (Hulp aan Roemenië)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2015:
– 25 Computers gebracht naar een school in Crucea,

– Een hobbyclub voor ouderen opgericht in Turda,

– Buitenmuren geïsoleerd van het kinderhuis in Fundu Moldovei,

– Isolatie aangebracht en het sanitair verbeterd in een dagcentrum voor jongeren met een beperking in Onesti,

– 6 Computers gebracht naar het sociaal centrum ‘Oaza’ in Onesti,

– 70 stoelen aangeschaft voor het medisch centrum in Turda.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016:

– Tehuis voor kinderen met een beperking in Onesti uitgebreid en gerenoveerd.

– Speeltoestellen geplaatst bij sociaal centrum in Onesti

– Computers gebracht naar een school in Deleni.

– Terrein voor het sociaal centrum in Onesti bestraat

Verslag van uitgevoerde activiteiten 2017

–Tillift geplaatst voor een ernstig gehandicapt meisje.

–prekingen gevoerd over een te plaatsen lift in het zorgcentrum voor ouderen in Turda.

–Er vond een concert plaats in het Philips theater in Eindhoven t.b.v. studenten, georganiseerd door een grote stichting.

–13 Studenten kregen daardoor de mogelijkheid om een universitaire studie te volgen.

– Alle studenten in hun universiteitsstad bezocht.

–Hulp geboden voor straatkinderen in Onesti, het kindertehuis in Fundu Moldovei en de ouderen in Turda en Solont.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten 2018

– Computers gebracht en geïnstalleerd bij een school in Slanic Moldova.

– Terrein rondom het kindertehuis met 2000 m2 uitgebreid i.v.m. oude rechten eigenaren tijdens Ceausescu periode.

– Tekening door architect laten maken i.v.m. uitbreiding eet/recreatiezaal verzorgingstehuis Turda.

– Deurdranger geplaatst bij gezin met 4 ernstig gehandicapte jongeren.

– Lift geplaatst in het verzorgingstehuis voor ouderen in Turda>

– Grootbeeld tv en DVD recorder gekocht voor de bond voor ouderen in Turda.

– Eerste betaling verricht voor renovatie palliatieve zorg in ziekenhuis te Onesti.

– Jaarlijkse controle bij de studenten.

 

Activiteiten voor 2019

– De renovatie van de afd. palliatieve zorg in Onesti is voltooid.

– In september komen er 6 studenten bij, totaal 19 studenten die jaarlijks worden gecontroleerd op behaalde resultaten en huisvesting.

– Er wordt in Onesti een uitleencentrum gebouwd voor de huur van medische artikelen.

– 3 Conservatoriumstudenten bezoeken België en Nederland voor een optreden.

– Jaarlijkse controle voor studenten.

– Jaarlijkse bezigheden in zorgcentra, gehandicapten, straatkinderen en in een kindertehuis.

– Verdere uitwerking uitbreiding eet/recreatiezaal verzorgingstehuis Turda.

Een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden in 2019 kunt u hier lezen.

 

Financiën Stichting

De jaarrekening 2020 kunt u hier inzien.